Openingstijden Action

Disclaimer

Als je deze website bezoekt en/of besluit de service die je op deze website aantreft te gebruiken, dan verklaar je je akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze disclaimer.

Het optimaal functioneren van deze website

We stellen alles in het werk om de website up-to-date te houden, goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is, naar behoren functioneert en up-to-date is. Mocht er, om welke reden dan ook, schade ontstaan door het tijdelijk niet of minder goed functioneren van deze website of door informatie die niet up-to-date is, dan zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geleden schade.

Verder is het gebruiken van de service op deze website geheel op eigen risico. Je dient zelf te bepalen of de, via deze website verkregen openingstijden en/of andere informatie, geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel ontstane schade, in welke vorm dan ook, na of tijdens het gebruik van informatie verkregen via deze website.

Copyright

We bieden de informatie op onze webpagina's aan een ieder aan maar behouden het copyright op alle tekst, (grafische) afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina's. Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, (grafische) afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's, in originele- of gewijzigde vorm, te gebruiken, te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren.

Heb je vragen over deze website of de aangeboden service neem dan contact op.